Grå senapsmal
Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Grå senapsmal Rhigognostis senilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839). Grå senapsmal. sfsafd sdfsaf

Beskrivning

Vingbredd 18-23 mm. Huvud och mellankropp grått. Antenner tydligt ringade, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå med brungrå teckningar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på sand- och grusmarker.

Associationer

Näringsväxter: Arabis alpina, Erysium strictum samt diverse korsblommiga växter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i augusti-oktober samt efter övervintring april-juni. Larven lever i ett glest spinn på bl. a. draba och trav, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Från Dalarna till Torne lappmark. I övriga Norden finns den på nordvästra Jylland i Danmark, Norge och norra Finland. l dfasdfas

Mediafiler på webben
Läs mer