Skärsnäppa
Calidris maritima (Brünnich, 1764)

Skärsnäppa Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Skärsnäppan är en högfjällsfågel och häckar i karg terräng vid mindre sjöar på steniga högplatåer ända upp till 1400 meter över havet. Den påträffas dock vanligast på vintern, på klippor och skär i Sydsverige. Uppskattningsvis häckar 1800 par i Sverige (2012).

Biologi

Längd 22 cm.
Skärsnäppan har satt kropp, kort hals, korta orangefärgare ben och ganska lång näbb, som är gulaktig vid basen. Sommartid är ryggen brun med mörka fläckar och undersidan ljust brunfläckig. I vinterdräkt är fjäderdräkten mörkt grå, med vit buk och mörkfläckiga kroppssidor. Ungfåglarna liknar vuxna fåglar i vinterdräkt, men har tydliga bräm på ryggsidan.

Habitat

Häckar i karg terräng i högfjällsmiljö från norra Härjedalen och norrut där den för en diskret tillvaro. I södra Sverige ses arten främst vid kusterna under flyttning och övervintring.

Migrering

Flyttfågel. En del nordnorska fåglar övervintrar vid kusten långt i norr, men de flesta flyttar i augusti-november till Västeuropa och återvänder i april-maj. Mindre grupper övervintrar på den svenska västkusten.

Födoval

Födan består mestadels av smådjur, t.ex. hoppstjärtar, flugor, spindlar, snäckor och kräftdjur, men även av frön och knoppar. 

Beteende

Under vintern kan skärsnäppan ses i mindre antal på små hällar och skär utanför kusten. Flockarna består ofta av ett mindre antal fåglar och kan vara svåra att upptäcka då de är väl skyddsfärgade och smälter in bra i den steniga miljön.

Fortplantning

Hanen förbereder ett antal bon i form av mindre fördjupningar och honan väljer ut ett av dessa. Hon lägger 3-4 ägg som ruvas av båda föräldrarna i 21-22 dagar. Hanen vaktar ungarna som blir flygfärdiga efter 3-4 veckor. 

Utbredning

Arten häckar dessutom i Norge (inkl. Svalbard), på Island och Grönland samt i arktiska Kanada och norra Sibirien.


Mediafiler på webben
Läs mer