Blåhuva
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)

Blåhuva Diloba caeruleocephala T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Diloba.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758). Blåhuva förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på bl. a. slån, hagtorn, plommon och äpple, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer