Aspknoppvecklare
Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Aspknoppvecklare Apotomis inundana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775). Aspknoppvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad på asp, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer