Grönglänsande metallfly
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)

Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758). Grönglänsande metallfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer