Mottmätare
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)

Mottmätare Pachycnemia hippocastanaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pachycnemia.)
Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799), hane. Mottmätare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på ljung, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer