Svarthakad buskstjärnblommal
Caryocolum blandella (Douglas, 1852)

Svarthakad buskstjärnblommal Caryocolum blandella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caryocolum blandella (Douglas, 1852). Svarthakad buskstjärnblommal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever först minerande senare i hopspunna skottspetsar på buskstjärnblomma. Synonym Recurvaria maculea sensu Haworth, 1828

Mediafiler på webben
Läs mer