Hallonmalmätare
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Hallonmalmätare Eupithecia subfuscata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809). Hallonmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken. Synonym Geometra castigata Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer