Hasselknoppmal
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)

Hasselknoppmal Parachronistis albiceps T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Parachronistis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 891)Parachronistis albiceps (Zeller, 1839). Hasselknoppmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i unga skott av hassel och alm.

Mediafiler på webben
Läs mer