Tiggarsvampmal
Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tiggarsvampmal Agnathosia mendicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775). Tiggarsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-13 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med vit teckning. Bakvingar mörkt gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i gammal naturskog.

Associationer

Värdväxter: Fomitopsis, Daedalea.

Beteende

Fjärilen flyger om natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett vävrör på trädtickor.

Utbredning

Har påträffats från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den på Jylland i Danmark, södra Norge samt i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer