Gräsrotfly
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gräsrotfly Luperina testacea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775). Gräsrotfly förekommer allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på rötterna av diverse gräs, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer