Silvergransbarrmal
Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)

Silvergransbarrmal Argyresthia fundella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 
Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835). Silvergransbarrmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita, mönstrade med en mörkgrå vattring. Bakvingar grå. Liknar Argyresthia retinella men denna art har en mörk teckning i vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer silvergran.

Associationer

Näringsväxt: Abies alba, A. nordmanniana.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni. Larven minerar i barren från basen till spetsen och åter via spetsen till nästa barr, förpuppning i en vitaktig kokong på barren.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Dalsland. I övriga Norden har den tagits i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer