Platanguldmal
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)

Platanguldmal Phyllonorycter platani T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870). Platanguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande guldgula. På framkanten finns fyra silveglänsande hakar begränsade av mörka streck, den innersta snett utdragen mot spetsen. På bakkanten fins tre hakar varav den innersta är snett utdragen mot spetsen. Vid vingspetsen en svart fläck. I mitten från vingbasen ett silverglänsande längsstreck som sträcker sig till första hakparet. På bakkanten ett längsstreck från basen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i parker där det växer platan.

Associationer

Näringsväxt: Platanus.

Beteende

Fjärilen påträffas på trädstammar under dagen.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en stor undersidig mina.

Utbredning

Förekommer i södra Skåne. I övriga Norden finns den i Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer