Grönaktig lavmätare
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)

Grönaktig lavmätare Cleorodes lichenaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cleorodes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767). Grönaktig lavmätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i ett tunt spinn på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer