Gråbinkesäckmal
Coleophora squamosella Stainton, 1856

Gråbinkesäckmal Coleophora squamosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora squamosella Stainton, 1856. Gråbinkesäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Jä. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på gråbinka. Synonym Coleophora erigerella Ford, 1935

Mediafiler på webben
Läs mer