Älgörtdystermal
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)

Älgörtdystermal Monochroa lutulentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839). Älgörtdystermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever i roten på älgört.

Mediafiler på webben
Läs mer