Videvårmal
Dasystroma salicella (Hübner, 1796)

Videvårmal Dasystroma salicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Dasystroma.)
Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
(prep 10291)Dasystroma salicella (Hübner, 1796). Videvårmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-22 mm. Huvud och mellankropp mörkgrå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grå med brunaktiga inslag. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd.

Beteende

Fjärilen flyger på eftermiddagen.

Livscykel

Flyger i april-maj. Larven är ljust gröngrå med brunt huvud. Den är polyfag och förpuppas i ett glest spinn på näringsväxten

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer