Triangelpunkterat korgblomsmott
Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)

Triangelpunkterat korgblomsmott Phycitodes albatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phycitodes albatella (Ragonot, 1887). Triangelpunkterat korgblomsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i augusti september i ett spinn på blommor av stånds, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer