Kungstrollslända
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Kungstrollslända, hona - Cordulegaster boltonii T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cordulegaster.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Omisskänlig. Ingen annan stor trollslända är randig i gult och svart.

Beskrivning

Bakkropp 54-64 mm, bakvinge 41-47 mm. Könen är relativt lika. Detta är den enda svenska arten. Se därför under familjebeskrivningen.

Utbredning

Kungstrollsländan påträffas vid rinnande vatten i skogslandskap. Arten är mindre vanlig i odlad bygd, men kan flyga långt från sin hemmiljö. Den förekommer lokalt i lämplig biotop norrut till Dalarna och Jämtland, men även längre norrut längs Norrlandskusten. Har även påträffats på Öland (dock ej på Gotland). Flygtid. Från juni till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer