Videspinnare
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)

Videspinnare Leucoma salicis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Leucoma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Videspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på asp och vide, förpuppning i en kokong mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer