Fjällpärlemorfjäril
Boloria napaea (Hoffmansegg, 1804)

Fjällpärlemorfjäril Boloria napaea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Boloria napaea (Hoffmansegg, 1804), hane, undersida. Fjällpärlemorfjäril förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på violer och ormrot, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer