Mörkbrunt fältfly
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mörkbrunt fältfly Tholera cespitis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörkbrunt fältfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter.

Mediafiler på webben
Läs mer