Timjemalmätare
Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848

Timjemalmätare Eupithecia distinctaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848. Timjemalmätare förekommer tämligen allmänt på Öl, Go och GS. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på timjan, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer