Litet malfly
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850

Litet malfly Hypenodes humidalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hypenodes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850, hane. Litet malfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-15 mm. Larvens näringsväxt är okänd. Synonym Hypenodes turfosalis Wocke, 1850

Mediafiler på webben
Läs mer