Större korsnäbb
Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793

Större korsnäbb hane Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Den större korsnäbben är specialiserad på tallfrön, som den plockar ur kottarna med sin kraftiga näbb. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 52 000 par (2012).

Biologi

Längd 18 cm.
Vuxna hanar är tegelröda, framförallt på bröstet och övergumpen. Ryggen är mörk, vingarna mörkbruna och stjärten är kort och kluven. Honorna är grågröna med gulgrön övergump och mörkt streckad rygg. Näbbens höjd vid basen är ungefär lika hög som den är lång och undernäbben är krökt. Ungfåglarna är brungrå och med mörkt streckad rygg och buk. Deras näbb är till en början rak men näbbhalvorna växer så småningom över varandra.

Habitat

Häckar i barrskog, framförallt tallskog, i hela landet, men är sällsynt i de sydligaste landskapen. 

Migrering

Större korsnäbbens flyttningsrörelser styrs troligtvis av näringstillgången och antalet flyttande individer varierar starkt mellan åren.

Födoval

Födan utgörs främst av tallfrön och under goda grankottår till stor del av granfrön. Äter ibland även frön från lärk, rönn och nypon, och under sommaren en del insekter.

Beteende

Den större korsnäbben håller ofta till i talltoppar och letar föda.

Fortplantning

Honan bygger boet, som består av tunna gran- och tallkvistar, mossa, skägglav, och fodras med fjädrar och djurhår. Honan ruvar äggen i 14-16 dagar och matas under denna tid av hanen. Ungarna lämnar boet efter ca 25 dagar, men matas av båda föräldrarna under ytterligare ett par veckor.

Utbredning

Utbredningen är begränsad till norra Europa, med östgräns i västra Ural och sydgräns i norra Polen.

Mediafiler på webben
Läs mer