Skogsnätfjäril
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

Skogsnätfjäril Melitaea athalia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775). Skogsnätfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 36-47 mm. Larven lever på veronika, svartkämpar m. fl. , förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer