Vitryggig hackspett
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

Vitryggig hackspett Alastair Rae

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Akut hotad (CR) 

Beskrivning

I Sverige är den vitryggiga hackspetten rödlistad som akut hotad. Beståndet har minskat kraftigt under hela 1900-talet, i takt med att dess livsmiljö sakta men säkert har försvunnit från skogslandskapet, och endast 1–5 häckande par har noterats de senaste åren. Vid en inventering 2015 identifierades 12 individer totalt, varav tre lyckade häckningar. För att bevara arten har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram som syftar till att skydda och restaurera dess typiska livsmiljöer, med äldre lövskog och en stor andel död lövved.

Biologi

Längd 24-26 cm.
Den främre delen av ryggen är svart och den bakre vit, vilket syns tydligt i flykten. Undersidan är ljus med streckade kroppssidor och undergumpen är rosafärgad. Vingarna är svarta med vita ränder. Hanens hjässa är röd medan honans är svart. Det svarta strecket på kinden går inte hela vägen bak i nacken (jfr större jackspett). Ungfåglarna är mer diffust tecknade och har bredare streck på kroppssidorna och blekröd hjässa.

Habitat

Häckar mycket sällsynt i gammal skog med mycket lövträd och ett rikt inslag av döda och döende träd. Det finns idag endast ett fåtal par kvar i Dalsland, Värmland, vid nedre Dalälven och eventuellt i Småland. 

Migrering

Den vitryggiga hackspetten är stannfågel, men kan ibland förflytta sig längre sträckor.

Födoval

Födan består främst av vedlevande insekter, särskilt larver av långhorningar.

Beteende

Den vitryggiga hackspetten söker ofta föda genom att fläka bort bark på döda träd eller hacka djupa hål i veden. Vintertid kan den uppsöka fågelbord för att äta talg. Som naturskyddsåtgärd sätts talgbollar ut i reviren under vintern. Hanarna hävdar revir genom att trumma i februari-april. Trumlätet börjar långsamt och ökar i hastighet för att tona av mot slutet.

Fortplantning

Bohålet hackas upp i ett torrt träd, ofta strax under en ticka. Ett nytt bohål skapas varje år. I slutet av april lägger honan 3-5 ägg, som ruvas av båda föräldrarna i ca 11 dagar. Honan ruvar ofta på dagarna medan hanen övertar ruvningen på natten. Ungarna är flygfärdiga efter 24-28 dagar och lämnar boet i början av juni.

Utbredning

Utbredningen sträcker sig från Norge österut till Japan och Kamchatka.


Mediafiler på webben
Läs mer