Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter connexellus (Zeller, 1846)

Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter connexellus (Zeller, 1846). Vårjolsterguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår rostbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna rostbruna. På framkanten finns en snedställd hake samt ett smalt vitt streck. På bakkanten fins tre hakar varav den innersta oftast bara är en liten vit fläck. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växer jolster.

Associationer

Näringsväxter: Salix, Populus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina. Förpuppning i en gråaktig kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge. Mina av Vårjolsterguldmal Phyllonorycter connexellus i poppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer