Dagfjärilsmätare
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

Dagfjärilsmätare Geometra papilionaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Geometra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758). Dagfjärilsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 44-50 mm. Larven lever på björk, al, hassel och sälg, förpuppning i löst sammanpunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer