Mosaiktrollsländor
Aeshnidae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BYStora patrullerare som sällan syns sittande (då sitter de oftast lodrätt mot till exempel en trädstam eller husvägg). De är mycket goda flygare, och de är därför de svåraste av alla trollsländor att fånga med håv. De påträffas oftare än andra trollsländor långt ifrån vatten. Hanarna hos många arter lyser blått på bakkroppen. Detta beror på en mosaikteckning av blå fläckar. Honornas mosaikfläckar är i stället oftast gröna till gröngula. Mosaikteckningen är ej beständig och försvinner därför snabbt hos döda djur. Hos en del arter (t.ex. brun mosaikslända, kilfläckslända och Anax-arterna) är denna färgteckning reducerad. Färgteckningen på mellankroppen är oftast lika hos båda könen. Färgteckningen på sidorna av mellankroppen är ofta artkarakteristisk, som visar andra och tredje mellankroppssegmentets sidor (synthorax) hos hanar av mosaiksländor.

Vingtrianglarna hos familjen är av samma form och utseende i fram- och bakvingar. Honor av mosaiksländor har, precis som hos flicksländor, en fungerande äggläggare (en sådan finns hos egentliga trollsländor för övrigt bara hos kungstrollslända) med vilka de lägger ägg i vattenväxter. Honan lägger oftast äggen ensam (ej åtföljd av hanen). De flesta arter (med undantag av tidig mosaikslända) är sensommar- och höstflygare. Till denna familj hör alla riktigt stora trollsländor i vårt land med undantag för kungstrollsländan. Tolv arter är påträffade i Sverige.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer