Eldsnabbvinge
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Eldsnabbvinge Thecla betulae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thecla.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thecla betulae (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Eldsnabbvinge förekommer lokalt tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 28-38 mm. Larven lever på slån och plommon, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer