Salskrake
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)

Salskrake hane Kev Chapman

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mergellus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Salskraken är en nätt liten dykand med karakteristisk teckning i vitt och svart. Omkring 1600 par häckar i Sverige (2012).

Biologi

Längd 41 cm.
Salskraken har kompakt kroppsform, kort näbb och brant panna. Hanen i praktdräkt (oktober-maj) är övervägande vit med svarta teckningar på huvudet och på bröstets sidor. Hos honan är huvudet rödbrunt på ovansidan och vitt på undersidan, med ett svart parti mellan näbb och öga. Kroppen är grå. Ungfåglar liknar honan men saknar det svarta partiet mellan näbb och öga.

Habitat

I Sverige häckar salskraken sällsynt i norra Norrlands inland.

Migrering

Flyttar i september-november huvudsakligen till Svartahavsområdet och Kaspiska havet. Ett mindre antal övervintrar i västra och mellersta Europa och en del längs Norges kust, i södra Sverige och kring Danmark. Återvänder i mars-maj.

Födoval

Äter mestadels fisk, men även en del vatteninsekter under sommarhalvåret.

Beteende

Söker föda genom att dyka ned till fyra meters djup. Under flyttning rastar salskraken i sjöar och vikar och under vintern ses arten sällsynt på isfria platser, ofta i sällskap med vigg och knipa.

Fortplantning

Paret håller ihop under en häckningssäsong och boet byggs i ett trädhål eller i en uppsatt holk. Honan lägger 7-9 ägg, som hon ruvar i 26-28 dagar.

Utbredning

Utbredningsområdet sträcker sig österut genom en stor del av den sibiriska taigan.

Mediafiler på webben
Läs mer