Finskt jordfly
Actebia fennica (Tauscher, 1806)

Finskt jordfly Actebia fennica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 
Actebia fennica (Tauscher, 1806). Finskt jordfly förekommer sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer