Segeltrollsländor
Libellulidae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BYMedlemmarna av denna familj skiljer sig från övriga egentliga trollsländor genom att vara spanare (ej patrullerare). Med detta menas att de inte flyger omkring hela tiden utan ofta sitter i vegetationen eller på marken. Notera dock att även flodtrollsländor inte så sällan kan sitta på marken. Segeltrollsländorna har liksom skimmertrollsländorna vingtrianglar av olika utseende i fram- och bakvingarna. I likhet med flodtrollsländor och skimmertrollsländor saknar honorna inom familjen fungerande äggläggare. Familjen är mycket mångformig (världens artrikaste). Sexton arter är påträffade i landet (en dock bara tillfälligt). Inom släktena Libellula och Orthetrum har hanarna antingen blåpudrad bakkropp eller så finns två svarta fläckar framtill på varje vinge (inte bara vingmärket utan också vingnoden är svart). Släktet Leucorrhinia (kärrtrollsländor) är huvudsakligen vårflygare. De har vit panna och bakkroppen är antingen svart- och röd- eller gultecknad, alternativt hos hanarna pudrad i gråblått. Släktet Sympetrum (ängstrollsländor) är i stället höstflygare. De är små arter med bakkroppen relativt enfärgad i rött, brunt eller svart.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer