Björkhängevecklare
Cochylis nana (Haworth, 1811)

Björkhängevecklare Cochylis nana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis nana (Haworth, 1811). Björkhängevecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i mars till maj i honhängena på björk, förpuppning i en kokong oftast på trädstammen.

Mediafiler på webben
Läs mer