Månfläckad ärtvecklare
Cydia lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Månfläckad ärtvecklare Cydia lunulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775). Månfläckad ärtvecklare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever i juni augusti i baljorna av gökärt, vicker m. fl. , förpuppning i en kokong på marken. Synonym Cydia dorsana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer