Högnordisk höfjäril
Colias hecla Lefèbvre, 1836

Högnordisk höfjäril Colias hecla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Colias hecla Lefèbvre, 1836, hane, hona, undersida. Högnordisk höfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar från Ly till To. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på fjällvedel m. fl. , förpuppning i en gles spånad som gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer