Flockfibblefjädermott
Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Flockfibblefjädermott Oxyptilus chrysodactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775). Flockfibblefjädermott förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 15-21 mm. Larven lever i maj juni i ett löst spinn på toppskotten av flockfibbla, förpuppning i näringsväxten. Synonym Pterophorus hieracii Zeller, 1841

Mediafiler på webben
Läs mer