Spillkråka
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Spillkråka Peter von Bagh

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dryocopus.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Beskrivning

Spillkråkan är vår största hackspett. Den känns lätt igen på sin svarta fjäderdräkt och röda hjässa. Arten märks också mycket tack vare sina starka läten. Beståndet ökade i antal från mitten av 1970-talet, men har minskat på senare tid och beräknas nu uppgå till ca 29 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 45-57 cm.
Kroppen är helsvart med undantag för den röda hjässan. Hos hanen är hela hjässan röd, medan honan bara har en röd fläck i nacken. Unga spillkråkor har en brunaktig färgton i det svarta och även hos ung-fåglarna har hanen mer rött på hjässan än honan.

Habitat

Spillkråkan häckar i barr- och blandskog i så gott som hela Sverige, men saknas i fjällregionen och i en del sydliga slättområden.

Migrering

Spillkråkan är stannfågel, men enstaka individer kan röra sig över längre sträckor.

Födoval

Födan består av stora myror, framförallt larver, puppor och fullbildade exemplar av hästmyror, och vedlevande insekter. På tungan sitter körtlar som utsöndrar ett klibbigt sekret där myror fastnar. Tungan har också en hornartad spets med 4-5 par bakåtriktade hullingar, där bl.a. långhorningslarver fastnar.   

Beteende

Spillkråkan behöver stora revir (400-1000 hektar). Med den kraftiga näbben kan spillkråkan hacka sig in i levande granar, men oftast söker den föda i stubbar och döda träd. Vid födosöket lämnar spillkråkan karakteristiska högar av flisor och barkflagor efter sig. Till skillnad från övriga nordiska hackspettar flyger spillkråkan inte i bågar utan med flaxande vingslag. Flyktlätet är ett karakteristiskt pry-pry-pry-pry…

Fortplantning

Det djupa bohålet hackas ut i ett grovt träd, vanligen tall eller asp, ofta på mer än 10 meters höjd. Äggen läggs i april och ruvas av båda föräldrarna i 12-14 dagar. Föräldrarna hjälps åt att mata ungarna, som blir flygfärdiga efter 24-28 dagar. Kullen delas sedan upp mellan föräldrarna och matningen fortsätter fram till augusti-september.

Utbredning

Arten förekommer i större delen av kontinentala Europa och i Ryssland österut till Stilla havet. En speciell ras av spillkråka finns även i bergen i sydvästra Kina.


Mediafiler på webben
Läs mer