Mindre viderullvecklare
Epinotia subocellana (Donovan, 1806)

Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia subocellana (Donovan, 1806). Mindre viderullvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i september oktober mellan två blad på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer