Bergängsfly
Blepharita amica (Treitschke, 1825)

Bergängsfly Blepharita amica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 
Blepharita amica (Treitschke, 1825). Bergängsfly togs ny för landet 1984 i Up. Vingbredd 41-47 mm. Larven lever på nordisk stormhatt, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer