Kanadagås
Branta canadensis (Linnaeus, 1758)

Kanadagås Stefan Berndtsson

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 

Beskrivning

Kanadagåsen är den största av våra svenska gäss och är vanlig i insjöar och utmed kusterna. Arten inplanterades i Sverige första gången 1929 och har sedan dess etablerat sig i stora delar av landet.

Biologi

Längd 90-100 cm. Vingspann 160-175 cm.
Svart huvud och hals med skarpt avgränsad vit fläck från strupen och upp på kinderna. Ryggen är brunaktig och bröstet och undersidan är ljusa. Hos unga kanadagäss är kindfläcken gråaktig.

Habitat

Häckar i en stor del av Sverige men sparsamt i Skåne, på Öland och Gotland samt i delar av norra Sverige.

Migrering

Övervintrar i Skåne, Danmark och norra Tyskland.

Födoval

Födan består av vattenväxter, gräs och klöver, men under sommaren även av insekter, sniglar, maskar och kräftdjur.

Beteende

Är orädd och ses ofta beta på åkrar och i betesmark. Kanadagåsen är också en vanlig parkfågel och föredrar grönytor med kort gräs.

Fortplantning

Hanen och honan håller ihop livet ut. Boet byggs i närheten av vatten i skydd av vegetationen. Honan lägger 5-6 ägg. Äggen ruvas av honan i 28-30 dagar. Ungarna är flygfärdiga efter 40-48 dagar men stannar ofta med föräldrarna under första vintern.

Utbredning

Förekommer som häckfågel (introducerad) i norra och västra Europa samt (ursprungligt)i Nordamerika.

Mediafiler på webben
Läs mer