Högnordiskt hedfly
Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)

Högnordiskt hedfly Lasionycta staudingeri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891). Högnordiskt hedfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på bl. a. maskrosor, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer