Violettpudrad skymningsmätare
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)

Violettpudrad skymningsmätare Plagodis pulveraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758), hane, larv. Violettpudrad skymningsmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-36 mm. Larven lever på björk, sälg, ek, hassel m. fl. , förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer