Skrovlig flatbagge
Calitys scabra (Thunberg, 1784)

Calitys scabra T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Calitys.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Liknande taxa

Skrovlig flatbagge är svår att förväxla med någon annan art.

Beskrivning

Upp till 12 mm stor, mycket platt och bred skalbagge. Ovansidan är skrovlig
och med korta tjocka borst. Mörkgrå till svart i färgen. Med korta något böjda borst över hela ovansida. De relativ korta antenner är avslutade med tre sista förtjockade leder som bildar en mindre klubba.

Biologi

Skrovlig flatbagge lever i tallved som är angripen av brunrötade resupinata tickor, främst av citronticka (Antrodia xantha) och timmerticka (Antrodia sinuosa). Skalbaggens larv utvecklas i den brunrötade veden men kan också hittas under svamparnas fruktkroppar. Den förpuppas i veden och vuxna individer påträffas oftast på eller i tickorna men även i veden.

Utbredning

Skrovlig flatbagge är utbredd i större delar av Sverige med undantag för sydligaste delar och några län i södra Norrland. Överallt är den dock sällsynt och dess starkaste population är troligen på Gotska Sandön och Södermanland samt i
Stockholms och Uppsala län.

Utbredning

Skrovlig flatbagge är utbredd i större delar av Sverige med undantag för sydligaste delar och några län i södra Norrland. Överallt är den dock sällsynt och dess starkaste population är troligen på Gotska Sandön och Södermanland samt i Stockholms och Uppsala län.


Mediafiler på webben
Läs mer