Finsk fältmätare
Heterothera serraria (Lienig & Zeller, 1846)

Finsk fältmätare Heterothera serraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Heterothera serraria finsk fältmätare
Rödlistestatus i Sverige: Inte i rödlistan 
Heterothera serraria (Lienig & Zeller, 1846), hane. Finsk fältmätare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på gran, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.

Mediafiler på webben
Läs mer