Svenskt stamfly
Hydraecia nordstroemi Horke, 1952

Svenskt stamfly Hydraecia nordstroemi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hydraecia nordstroemi Horke, 1952. Svenskt stamfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever i stjälk och rötter på bl. a. lök, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer