Dvärgbjörksdvärgmal
Stigmella tristis (Wocke, 1862)

Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella tristis (Wocke, 1862). Dvärgbjörksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår svarta hos hanen, rostfärgade hos honan. Krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna svagt glänsande, brungrå. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i snårig fjällterräng där det växer dvärgbjörk.

Associationer

Näringsväxt: Betula nana.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gulgrön och gör en gångmina med exkrementer i mittlinje. Kokongen är mörkbrun.

Utbredning

Förekommer i Härjedalen samt Pite och Lule lappmarker. I övriga norden finns den i Norge och norra Finland men saknas i Danmark. Mina av Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis i Dvärgbjörksblad.

Mediafiler på webben
Läs mer