Svartbältad fältmätare
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)

Svartbältad fältmätare Xanthorhoe fluctuata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758). Svartbältad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer