Älväxingminerarmal
Elachista adscitella Stainton, 1851

Älväxingminerarmal Elachista adscitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista adscitella Stainton, 1851. Älväxingminerarmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-11 mm. Larven minerar i tuvtåtel, lundskafting, älväxing m. fl. Synonym Elachista revinctella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer